Leksehjelp

Vi gir deg råd og veiledning til skolearbeidet, og du får også benytte deg av skolens datamaskiner hvis du har behov for det. Leksehjelpen bemannes av assistenter og pedagogisk personale. På torsdager vil det alltid være en matte- og naturfagslærer til stede. Vi ser frem til å møte deg på leksehjelpen!

 

Søknad leveres til kontoret.