Talentsatsing i matematikk

Matte talent

Talentsatsinga i matematikk ved Jordal skole tar elevene med på en reise i matematikkens verden, med stort fokus på undring og problemløsning. Oppgavene skal gi elevene trening i å løse problemer og bruke matematikk til mange forskjellige ting, som blant annet 3D-modellering og vi designer og printer våre egen sjakkbrikker. Vi jobber med oppgaver som kan ta lang tid å løse, lærer om sannsynlighet gjennom ulike spill og trener på varierte kenguruoppgaver. Bruken av konkreter går gjennom som en rød tråd, og vi prøver å lære noen ting som man ikke lærer før videregående skole.

Sted: Ressurssenteret og klasserom 9A og 9B.

Tid: Torsdager klokken 16 til 18.

Velkommen! Søknader sendes før høstferien og oppstarten er i uke 41. Vi holder på til uke 20 i 2020.