Muntlig eksamen

For mer informasjon om avlyst eksamen, følg denne linken. Ved spørsmål omkring dette, vennligst ta kontakt med ansvarlig for 10. trinn, Trine Gustafson trine.gustafson@ude.oslo.kommune.no