Skriftlig eksamen

Se link for mer informasjon om årets avlyste eksamen. Ta kontakt med ansvarlig for 10. trinn Trine Gustafson på trine.gustafson@ude.oslo.kommune.no for spørsmål omkring eksamen.