Søknad om skoleplass

Søknad om skoleplass sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no og merkes med Jordal skole. Søknadsfrist for elever til neste års 8. trinn som tilhører andre ungdomsskoler er 31. mars 2019, for mer informasjon klikk her. Søknader til andre trinn behandles fortløpende.