Søknad om skoleplass

Søknad om skoleplass sendes til jordal@ude.oslo.kommune.no. Søknadsfrist for elever til neste års 8. trinn som tilhører andre ungdomsskoler er 31. mars 2017, for mer informasjon klikk her. Søknader til andre trinn behandles fortløpende.