Foreldremøte neste års 8. trinn

Velkommen til foreldremøte

Agenda for møtet:

  • Ledelsen og sosiallærer informerer om skolen og planene for neste års 8. trinn
  • Elever forteller om skolen
  • Lærere forteller om vår praksis
  • Dere spør, vi svarer
  • Omvisning på skolen