Besøk av kunnskapsministeren

med elev

PISA-undersøkelsen viser at norsk skole gjør det dårligere i lesing enn i 2015, og at det er store kjønnsforskjeller: Guttene har dårligere leseferdigheter enn jentene. Jordal skole klarer å heve også guttene og utlikne disse kjønnsforskjellene, noe kunnskapsminsiteren syntes var interessant.

Rektor fremhever særlig det systematiske arbeidet med dialogisk undervisning som sentral for skolen, der alle elevene deltar gjennom åpne spørsmål i klasserommet. Gjennom gode spørsmål og god lyttekultur, aktiviseres elevene til refleksjon og deling av sine tanker. Slik styrkes læringsprosessen: Det gir elevene dypere læring, og involverer og engasjerer alle elevene og ser ut til å ha særlig positiv effekt på gutters læringsutbytte.

 

9b
intervju
Med Håkon Kvinlaug