Endringer i ledelsen

ledere

Rett før sommerferien, fikk assisterende rektor Joachim Hirsch jobb som rektor på Hauketo skole. Til vi har fått ansatt en ny assisterende rektor, ser ledergruppa vår slik ut:

Halvor Holm - rektor og ansvar for 9. trinn

Trine Gustafson - utviklingsleder og ansvar for 8. trinn

Sigrun Skrøvset - inspektør og ansvar for 10. trinn

Elin K. Rogndokken - avdelingsleder sosialpedagogikk