Velkommen til skolestart 16. august

Solsikker
  • 9. og 10. trinn møter opp i sitt nye klasserom (en etasje opp) kl. 10. Dagen avsluttes kl 13.00.
  • 8. trinn møter opp ute på basketballbanen kl 9. Dagen avsluttes kl 12.00.
  • G/H møter opp i sitt klasserom kl 9. Dagen avsluttes kl 12.00.
  • Mottak møter opp i hovedinngangen kl 9.30. Dagen avsluttes kl 12.30.
  • Trappa møter opp etter avtale