Guatemalaaksjon fredag 22.11

Elever på skolen i Chahul

Barna som er tilknyttet CEMIK har ikke muligheter til å gå på vanlig offentlig skole fordi de må hjelpe foreldrene sine når det skal sås og høstes på maisåkeren, de må passe småsøsken eller de må bli med på plantasjearbeid ved Stillehavskysten om nødvendig. Den store fattigdommen i Chajul, der 94% lever under FN’s fattigdomsgrense på 2 USD pr. dag, er årsaken til at det er underernæring og store mangelsykdommer der. Måltidene barna tilknyttet CEMIK får er varierte, og kanskje det eneste ordentlige måltidet disse barna får i løpet av dagen.

For mer informasjon, se her

Pengene elevene på Jordal skole arbeider for, kan settes inn på konto 1214.45.60009, vipps 90831308 (Sigrun Skrøvset) eller leveres til skolen i lukket konvolutt. Vi ønsker også at arbeidsgiver skriver beløp og undertegner nederst på dette arket.

lunsj
Svømme
skole