Hjertetelefon

Hjerterom

Vi er her for deg J

 

Du kan kontakte oss på flere måter, mellom kl. 09:00 og 15:00

Sosiallærer Elin: 472 55 097 Elin.rogndokken@ude.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Ellen: 902 37  184 Ellen.engfeldt@bgo.oslo.kommune.no

Miljøteamet: Send DM på instagramsiden vår, Jordalgram. Vi ringer deg tilbake!

 

Du kan ringe, sende sms, sende mail, vi svarer!