Innsamling til Guatemala

Elever på skolen i Chahul
Elever utenfor skolen i Chajul