Hovedseksjon

Markering av Pride

Pride på Jordal

Pride er feiring av skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. Pride synliggjør grupper som bryter med normer for kjønn og seksualitet, markerer samhold, solidaritet, mangfold, respekt og toleranse og uttrykker alles rettighet til fritt å velge sin egen identitet.