Massetesting i Osloskolen

Hold avstand, vask hendene

For at dere som er unge ikke skal spre smitte, vil vi at alle elever på ungdomsskolen tester seg to ganger i uka. På den måten finner vi skjult smitte, og skolene kan holde åpne. Det er frivillig å gjennomføre testen. 

Test deg mandag og torsdag

Du som går på ungdomsskolen kan teste deg på mandag og torsdag hver uke. Det gjelder uansett om du kjenner deg frisk eller syk, og om du har fått vaksine eller ikke.

Hvordan tester jeg meg med selvtest?

Du får selvtester på skolen, og gjennomfører testen hjemme. Selvtesten er enkel å bruke. Du tar testen på deg selv og leser av svaret på testbrikken etter 15 minutter.

Det er viktig at du følger fremgangsmåten nøye, slik at du får riktig resultat på testen. Les gjennom hele fremgangsmåten i denne brukerveiledningen før du starter (pdf).

 1. Testpinnen. Før testpinnen 2–3 cm inn i nesen. Roterer rundt 4 ganger i hvert nesebor.
 2. Reagensrøret. Rør testpinnen rundt minst 10 ganger i væsken. Klem på svampen på testpinnen før du tar ut pinnen. Sett korken på reagensrøret med spissen opp.
 3. Testbrikken. Drypp 4 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.
 4. Resultatet. Du kan lese av resultatet etter 15 minutter (maks 30 minutter).

Til foresatte til elever på ungdomstrinnet

Hva gjør jeg hvis testen er positiv?

 1. Isoler barnet og hold minst 2 meter avstand til andre. Bruk munnbind.
 2. Ring koronatelefonen på 21 80 21 82 . Fortell at barnet ditt har positiv hurtigtest og ønsker å ta en PCR-test.
  a. Du kan også bestille time for test på nett, eller bruke drop-in ved et av de kommunale testsentrene i Oslo.
  b. Hvis du bor utenfor Oslo, ring koronatelefonen der du bor.
 3. Informer kontaktlæreren din om at eleven ikke kan komme på skolen.

Hva gjør jeg hvis testen er negativ?

 • Hvis testen er negativ, har eleven ikke fått påvist korona.
 • Fortsett å følge gjeldende smittevernregler og teste to ganger i uka

Taushetsplikt og samtykke

Skolen har taushetsplikt og vil være nøye med å ivareta personvernet til den enkelte elev. Dersom eleven tester positivt, vil det bare være eleven selv og eventuelt du som er foresatte som får beskjed om dette.

Det er frivillig for elevene å ta testen. Det er ikke krav om samtykke fra foresatte for å delta i testing på skolen. Dere som er foresatte kan likevel uttale dere om barnet deres skal testes eller ikke. Gi i så fall beskjed til kontaktlærer.

Hvis elever tester positivt for korona i hurtigtesten, må de testes i en ordinær test på kommunens teststasjoner.

Test og karantene i Osloskolen

Testing

Du bør alltid teste seg hvis du

Karantene

Du som er elev i Osloskolen slipper smittekarantene hvis noen i klassen, på fritidsaktiviteten eller i vennegjengen er smittet, så lenge du tester deg jevnlig.

Du må i karantene hvis

 • noen i familien (husstanden) eller kjæresten er smittet
 • bestevenner, overnattingsbesøkende eller en man deler rom/hybel med er smittet
 • du har symptomer på koronavirus
 • du har vært i utlandet, i røde land/regioner de siste 10 dagene

Testing er gratis

Det er gratis å ta koronatesten. Du kan bestille time til deg selv. Foreldre kan bestille time til barn under 18 år. Gå hit for å bestille time eller finne drop-in og mobile teststasjoner.