Skolebytte til Jordal

Elever leser bøker ute

Hvis skolen har for mange søkere, vil korteste gangavstand til skolen i følge www.ruter.no legges til grunn for hvem som tas inn.

Folkeregistrert adresse 1. april vil være den adressen som skolen tar utgangspunkt i.

  • Det tas ikke hensyn til at man har planlagt å flytte inn i skolens inntaksområde etter 31. mars
  • Sosiale hensyn tas kun i helt spesielle tilfeller
  • Søknadene vil bli behandlet i løpet av april
  • Vedtak om innvilgelse/avslag på søknad, kommer i posten i løpet av april

Søknaden sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no og merkes med Jordal skole