Trappa - et korttidstilbud

trappa - timeplan

Trappa er et særskilt tilrettelagt skoletilbud. Spesialgruppen har oppfølgingsansvar for eleven i hele 12-ukersperioden. Hovedfokuset vil være på oppmøte, grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse. Oppholdet forutsetter et tett samarbeid med eleven, foresatte, nærskolen og andre involverte instanser for å finne tiltak og løsninger som kan bidra til en bedre skolehverdag for eleven etter endt opphold. Det vil bli avholdt samarbeidsmøter i løpet av oppholdet.

I etterkant av oppholdet vil det bli utarbeidet en sluttrapport. Sluttrapporten vil inneholde anbefaling om tiltak for videre tilpasning av skoletilbud.

Vi tar imot elever fra alle bydeler i Oslo. Søknad om plass skjer gjennom Utdanningsetaten. 

Før dere søker ber vi dere ta kontakt med avdelingsleder Marius Ilagsmoen for utfyllende informasjon.

Mobil 91918542

Mail: mariui2209@osloskolen.no