Hovedseksjon

Aktivitetssenteret

Biblioteket

Vi har et godt utvalg av skjønnlitteratur på norsk og engelsk, samt noe på tysk, fransk og spansk. Vi har faktabøker og oppslagsverk som elevene kan benytte i prosjektarbeid og er også behjelpelig med å finne passende stoff/informasjon. De fleste bøkene er til hjemlån.

På biblioteket er det PCer til bruk for elevene og skrivere er plassert der. Biblioteket er også ansvarlig for utlån av alle lærebøker til elever og lærere.

Bibliotekets åpningstider:

Mandag til fredag 08.30-15.45

Søke etter bøker: 

Her kan du søke i vår katalog og finne ut hvilke bøker vi har.

Låneregler for skolebiblioteket

Alle elever kan låne bøker på skolens bibliotek. De får ikke lånekort, men oppgir navn og klasse når de låner. Alle lån registreres i bibliotekets datasystem.

Lånetiden er 4 uker. Hvis lån ikke blir levert innen forfall, blir det sendt et varsel til eleven på deres skoleepost med beskjed om å levere eller spørsmål om de vil låne boka en stund til. Hvis lån ikke blir levert/fornyet, blir det sendt to varsler til per epost.

Hvis boka ikke er levert etter 3. varsel, blir det sendt brev hjem til foresatte med krav om at boka må erstattes. Vanlig erstatningsbeløp er kr. 200,- per bok. I noen tilfeller kan beløpet være høyere/lavere. Vi vil helst at beløpet betales kontant til biblioteket. Eleven kan fortsatt levere boka hvis de finner den etter siste varsel.