Hovedseksjon

Strategisk plan

På Jordal skole jobber vi nå med fagfornyelsen og implementering av nye læreplaner. Vi vil fortsette videreutviklingen av dialogisk undervisning, der vi jobber med å aktivisere alle elevene i undervisningen, der elevene bygger videre på hverandres tanker og sammen utforsker ideer. Vi vil også utvikle vår digitale kompetanse, og sette av midler til å dra på alternative læringsarenaer.

Skolen fortsetter også arbeidet med å få ned fraværet for alle elevene, samt at samarbeidet en fritidskoordinator skal få flere elever inn i fritidsaktiviteter for å forhindre utenforskap, øke motivasjon og øke nærværet. Lærerne fortsetter å gjennomføre elevsamtaler, en metodikk der lærerne gjennomfører jevnlige, systematiske samtaler med sine elever for å være i forkant og sikre elevenes trivsel.

Strategisk plan 2021