Strategisk plan

Forside strategisk plan

På Jordal skole ønsker vi at elevene skal skrive for å lære og lære gjennom skriving. Vi skal derfor ta i bruk en felles metode for utvikling av elevenes skriveferdigheter. Her vil vi bruke skrivesirkelen i alle fag, der elevene får støtte og veiledning fra lærer og læringspartner gjennom hele skriveprosessen. I tillegg skal vi implementere og sikre systematisk arbeid med akademiske (tverrfaglige) ord og begreper gjennom ukasFEM.

Det er også viktig for oss at elevene har et trygt og godt læringsmiljø og at de kommer på skolen hver dag. For å sikre dette, vil lærerne våre arbeide med elevsamtalen. Dette er en metodikk der lærerne gjennomfører jevnlige, systematiske samtaler med sine elever for å være i forkant og sikre elevenes trivsel.

Strategisk plan 2017