Hovedseksjon

Skolebytte til Jordal

Elever leser bøker ute

For elever som skal begynne på 8. trinn til høsten, må foresatte innen 1. april 2022 melde fra om nye opplysninger, endret adresse og sende inn dokumenter. 2. mai 2022 er fristen for å søke om skolebytte for neste års 8. trinn. Skolen må ha mottatt søknad og relevante dokumenter innen 2. mai 2022.

Hvis skolen har for mange søkere, vil korteste gangavstand til skolen i følge www.ruter.no legges til grunn for hvem som tas inn.

Folkeregistrert adresse 1. april vil være den adressen som skolen tar utgangspunkt i.

  • Det tas ikke hensyn til at man har planlagt å flytte inn i skolens inntaksområde etter 31. mars
  • Sosiale hensyn tas kun i helt spesielle tilfeller
  • Søknadene vil bli behandlet i løpet av april
  • Vedtak om innvilgelse/avslag på søknad, kommer i posten i løpet av april

Søknaden sendes til postmottak@osloskolen.no og merkes med Jordal skole.