Hovedseksjon

Skolebytte til Jordal

Elever leser bøker ute

For elever som skal begynne på 8. trinn til høsten, må foresatte innen 15. mars 2024 melde fra om nye opplysninger, endret adresse og sende inn dokumenter. 

Hvis skolen har for mange søkere, vil korteste gangavstand til skolen i følge www.ruter.no legges til grunn for hvem som tas inn.

Folkeregistrert adresse 15. mars vil være den adressen som skolen tar utgangspunkt i.

  • Det tas ikke hensyn til at man har planlagt å flytte inn i skolens inntaksområde etter 14. mars
  • Sosiale hensyn tas kun i helt spesielle tilfeller
  • Vedtak om innvilgelse/avslag på søknad, kommer i posten i løpet av april

Søknaden sendes til postmottak.jordal@osloskolen.no