Vår profil

Vi ser hele mennesket!

  • Vi tror at alle mennesker vil lære og utvikle seg individuelt og sammen med andre
  • Vi tror at vi ved å se og anerkjenne sterke sider hos eleven og medarbeiderne og ta disse i bruk i læringen vil skape mestringsopplevelse
  • Vi tror at mennesker liker utfordringer å strekke seg etter
  • Vi tror at mennesker er ansvarlige, vitebegjærlige og ønsker å tilhøre et godt fellesskap