Hovedseksjon

Vår profil

Jordals kole sett fra Strømsveien

Vi ser hele mennesket! Målet for vår opplæring er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

Våre satsingsområder er dialogisk undervisning og et trygt og stimulerende læringsmiljø for elever og ansatte. 

Vi legger vekt på at alle elever skal ha en god progresjon og at de opplever mestring og læringsglede uansett ståsted. Vi har høye forventninger til alle elever og gir dem god veiledning i samarbeid med hjemmet. 

Lærerne våre søker alltid å tilrettelegge for variert og spennende undervisning. Med motiverende "startere", varierte og tilpassede læringsaktiviteter og vurderingsmetoder sjekker vi alltid at målene for undervisningen er nådd. Vi kjenner elevenes styrker og utviklingsområder både faglig og sosialt og sørger for at alle er godt rustet for framtiden.