Driftsstyret

drift

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Møtedatoer 2016-2017

10.01.17 kl. 17.00

28.02.17 kl. 17.00

25.04.17 kl. 17.00

20.09.17 kl. 17.00

13.12.17 kl. 17.00

Sted: Jordal skole, møterommet i 3. etasje

Drawing of a city