Hovedseksjon

Driftsstyret

Solsikker

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Driftsstyret 2022-2023

Navn

Rolle

E-post

Asbjørn Aas

Leder driftsstyret. Politiker (MDG)

nettasbjorn@yahoo.no

Sunniva Bjerkaas

Politiker (AP)

sunniva.bjerkaas@gmail.com

Arun Ghosh

Politiker (SV)

arun.ghosh.oslo@gmail.com

Anders Nielsen

FAU-leder

anders.nielsen@nibio.no

Kristine Hovland

FAU

kristinehovland81@gmail.com 

Hamad Hussain Qadir

Elevrådsleder

hagaa007@osloskolen.no

Line Truong

Elevrådsleder

litra008@osloskolen.no

Lars Christian Kise

Lærer

lakia002@osloskolen.no

Tommy Liland

Lærer

tommy.liland@osloskolen.no

Agnes Viljugrein

1. vara. Politiker (AP)

agnes.viljugrein@gmail.com

Thea Pope

2. vara. Politiker (MDG)

thea.ullhaug@gmail.com

Hilde Ghosh Maisey

3. vara. Politiker (SV)

hildemaisey@mac.com

Halvor Holm

Rektor

halvor.holm@osloskolen.no

Sigrun Skrøvset

Ass.rektor/referent

sigrun.skrovset@osloskolen.no