Driftsstyret

Medlemmer

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Medlemmer 2018-2019

Navn

Rolle

E-post

Hege H. Storhamar

FAU – foreldrekontakt

hegehstorhamar@gmail.com

Thea Ullhaug Pope

Leder driftsstyret. MDG – politiker

thea.ullhaug@gmail.com

Ali Mohammed Barzinje

Varaleder driftsstyret. AP – politiker

alibar@online.no

Unni Berge

SV - politiker

unnig.berge@gmail.com

Colm Flanagan

Vara. AP – politiker

ctmflanagan@gmail.com

Marit Fulland Danielsen

Vara. R – politiker

marit.danielsen@online.no

Nicolas Mendoza

Vara. V – politiker

mendoza@pvv.ntnu.no

Marie Laurence Courties

Lærer

marie.courties@osloskolen.no

Sjur Pettersen

Lærer

sjur.pettersen@osloskolen.no

Zahra Shah

Medlem av elevrådet

zahara1712@osloskolen.no

Dana Ali Barzinje

Medlem av elevrådet

dana1207@osloskolen.no

Halvor Holm

Rektor

halvor.holm@ude.oslo.kommune.no

Sigrun Skrøvset

Inspektør/referent

sigrun.skrovset@ude.oslo.kommune.no