Hovedseksjon

Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Driftsstyret 2023-2024

Navn 

Rolle 

E-post 

Asbjørn Aas 

Leder driftsstyret. Politiker (MDG) 

Sunniva Bjerkaas 

Politiker (AP)  

Arun Ghosh 

Politiker (SV) 

Kristine Hovland 

FAU-leder 

Thomas Engebretsen 

FAU 

Mirjam Mawuko Adzo Gavey 

Elevrådsleder 

Emil Smørvik  

Elevrådsleder 

Tommy Liland 

Lærer 

Lars Christian Kise 

Lærer 

Aida Kucevic 

Lærer/referent 

Agnes Viljugrein 

1. vara. Politiker (AP) 

Thea Pope 

2. vara. Politiker (MDG) 

Hilde Ghosh Maisey 

3. vara. Politiker (SV) 

Halvor Holm 

Rektor