Driftsstyret

Medlemmene

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Medlemmer av driftsstyret 2020

Navn

Rolle

E-post

Asbjørn Aas

Leder driftsstyret. Politiker (MDG)

nettasbjorn@yahoo.no

Astrid Huitfeldt

Politiker (AP)

astrid.huitfeldt@gmail.com

Arun Ghosh

Politiker (SV)

arun.ghosh.oslo@gmail.com

Peder Kvello

FAU-leder

pkv@db.no

Susana Odden Soba

Medlem av elevrådet

susoa005@osloskolen.no

Hanah Murati

Medlem av elevrådet

hamua006@osloskolen.no

Elias Mrabet

Medlem av elevrådet

elmea003@osloskolen.no

Lars Christian Kise

Lærer

lakia002@osloskolen.no

Helle Berg Bjørsom

Lærer

helle2903@osloskolen.no

Agnes Viljugrein

1. vara. Politiker (AP)

agnes.viljugrein@gmail.com

Veslemøy Waage

2. vara. Politiker (MDG)

veewaage@gmail.com

Hilde Ghosh Maisey

3. vara. Politiker  (SV)

hildemaisey@mac.com

Halvor Holm

Rektor

halvor.holm@ude.oslo.kommune.no

Sigrun Skrøvset

Inspektør/referent

sigrun.skrovset@ude.oslo.kommune.no

Møtedatoer 2020

Neste møte: Innkalling kommer. Blir høst 2020

 

Sted: Jordal skole, møterommet i 3. etasje