Hovedseksjon

Sosialpedagogisk rådgivning

Avdelingsleder sosped samarbeider tett med foresatte, kontaktlærere, helsesøster og ledelse på skolen, samt kontakter fra bydel Gamle Oslo som tilbyr aktiviteter for og oppfølging av elevene på Jordal skole. I tillegg har sosiallærer god kontakt med hjelpe- og støtteapparatet utenfor skolen, som PPT og barneverntjenesten, og kan hjelpe elever og foresatte med å komme i kontakt med rette instanser ved behov.

Avdelingsleder sosped bruker mye tid på enkeltsamtaler med elever om stort og smått, har alltid åpen dør og er ofte ute i friminuttene slik at hun er lett tilgjengelig for elevene ved behov. Hun jobber også gruppe- og klassevis med sosialpedagogiske tiltak.

Ta gjerne kontakt!

E-post: halvor.meling@osloskolen.no 
Telefon: 91 54 26 78