Hovedseksjon

Trappa – et korttidstilbud

Trappa

Trappa er et særskilt tilrettelagt skoletilbud. Tilbudet passer særlig godt for 8. og 9. klassinger, men også for 10. klassinger som er tenkt videre på et tilrettelagt tilbud (Fundament, Praksisbrev, tilrettelagt løp på VGS). Det er mulig for 10. klassinger som skal gå ordinært løp på VGS å søke om plass, men det kan være utfordrende for både eleven og nærskolen med tanke på vurderingsgrunnlag i de ulike fagene.

Innhold i opplæringen

Vi jobber etter en timeplan der mye læring foregår utenfor klasserommet. Hovedfokus ligger på oppmøte, motivasjon for skole, positive læringsopplevelser, fysisk aktivitet og det å fungere sosialt i en gruppe. Vi har undervisning utenfor skolen en og en halv dag i uka. Én dag i naturen (en del tid vil bli tilbrakt på Husbergøya) og en halv dag knyttet til kultur og samfunn. Gruppa får felles opplevelser, og disse følges av økter i skriving, regning, lesing og muntlig aktivitet tilknyttet temaet.

Oppfølging

Trappa har høy voksentetthet: to kontaktlærere og to miljøarbeidere. Kontaktlærer har oppfølgingsansvar for eleven i hele 12-ukersperioden. Oppholdet forutsetter et tett samarbeid med eleven, foresatte, nærskolen og andre involverte instanser. Det vil bli avholdt samarbeidsmøter i løpet av oppholdet, og i etterkant av oppholdet vil det bli utarbeidet en sluttrapport. Sluttrapporten vil inneholde anbefaling om tiltak for videre tilpasning av skoletilbud.

Innsøking

Vi tar imot elever fra alle bydeler i Oslo. Søknad om plass skjer gjennom Utdanningsetaten. Det er de foresatte som søker om skolebytte, men det er i praksis skolen som fyller ut opplysningene i søknadsskjemaet, legger frem relevante dokumenter til søknaden, og sender inn søknaden (søknadskjema finnes på Tavla/intranett). Les mer om spesialundervisning på Oslo kommunes nettsider.

Kontakt oss: 

Før dere søker ber vi dere ta kontakt med avdelingsleder Monica Solberg Brun for utfyllende informasjon. Vi ønsker at eleven, og gjerne foresatte, kommer på besøk før det søkes: 
Telefon: 95 73 39 07
E-post: monica.brun@osloskolen.no 

Timeplan 2023-2024

 

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

9.30-10.00

Nyheter/

plan for dagen

Nyheter/

plan for dagen

Nyheter/

plan for dagen

Nyheter/

plan for dagen

Nyheter/

plan for dagen

10.00-11.15

Uteskole/

elevbedrift

 

 

Lunsj

 

 

 

Lesing og muntlig

 

 

Skriving

 

 

TEMADAG

 

 

 

Lunsj

 

Regning

 

Kunst og håndverk/ musikk/

/mat og helse

11.15-12.15

 

 

Lunsj/storefri

 

Lunsj/storefri

 

Lunsj/storefri

 

12.15-13.00

 

 

Regning

 

 

Skriving

 

 

Fredagsklubb

 

13.15-14.20

 

Kroppsøving

Samfunnsfag, samtale & refleksjon

14.20-14.30

Oppsummering