Hovedseksjon

Trappa – et korttidstilbud

Trappa

Trappa er et særskilt tilrettelagt skoletilbud. Tilbudet passer særlig godt for 8. og 9. klassinger, men også for 10. klassinger som er tenkt videre på et tilrettelagt tilbud (Fundament, Praksisbrev, tilrettelagt løp på VGS). Det er mulig for 10. klassinger som skal gå ordinært løp på VGS å søke om plass, men det kan være utfordrende for både eleven og nærskolen med tanke på vurderingsgrunnlag i de ulike fagene.

Innhold i opplæringen

Vi jobber etter en timeplan der mye læring foregår utenfor klasserommet. Hovedfokus ligger på oppmøte, motivasjon for skole, positive læringsopplevelser, fysisk aktivitet og det å fungere sosialt i en gruppe. Vi har undervisning utenfor skolen en og en halv dag i uka. Én dag i naturen (en del tid vil bli tilbrakt på Husbergøya) og en halv dag knyttet til kultur og samfunn. Gruppa får felles opplevelser, og disse følges av økter i skriving, regning, lesing og muntlig aktivitet tilknyttet temaet.

Oppfølging

Trappa har høy voksentetthet: to kontaktlærere og to miljøarbeidere. Kontaktlærer har oppfølgingsansvar for eleven i hele 12-ukersperioden. Oppholdet forutsetter et tett samarbeid med eleven, foresatte, nærskolen og andre involverte instanser. Det vil bli avholdt samarbeidsmøter i løpet av oppholdet, og i etterkant av oppholdet vil det bli utarbeidet en sluttrapport. Sluttrapporten vil inneholde anbefaling om tiltak for videre tilpasning av skoletilbud.

Innsøking

Vi tar imot elever fra alle bydeler i Oslo. Søknad om plass skjer gjennom Utdanningsetaten. Det er de foresatte som søker om skolebytte, men det er i praksis skolen som fyller ut opplysningene i søknadsskjemaet, legger frem relevante dokumenter til søknaden, og sender inn søknaden (søknadskjema finnes på Tavla/intranett). Les mer om spesialundervisning på Oslo kommunes nettsider.

Kontakt oss: 

Før dere søker ber vi dere ta kontakt med avdelingsleder Marius Ilagsmoen for utfyllende informasjon. Vi ønsker at eleven, og gjerne foresatte, kommer på besøk før det søkes: 
Telefon: 919 18 542
E-post: mariui2209@osloskolen.no 

Kontakt gjerne lærerne for mer informasjon om skolehverdagen i Trappa: 

Kontaktlærer Trappa: Monica Brun
Telefon: 957 33 907
E-post: monica2808@osloskolen.no 

Kontaktlærer Trappa: Gro Hektoen
Telefon: 482 52 394
E-post: gro.hektoen@osloskolen.no 

 

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

9.30-11.50

Temadag/

Uteskole natur

 

 

 

Lunsj

 

 

Lesing og muntlig

Skriving

 

Muntlig

 

Regning

 

 

Mat og helse/ kunst og håndverk/ musikk

Lesing

11.50-12.40

 

Lunsj/storefri

Lunsj/storefri

Lunsj/storefri

Lunsj/storefri

12.40-14.20

Regning

 

Uteskole kultur

 

 

Skriving

 

Fredagsklubb

 

Aktivitet

 

Fysisk aktivitet

 

14.20-14.30

Oppsummering

Oppsummering

Oppsummering

Oppsummering

Oppsummering