Trappa – et korttidstilbud

trappa - timeplan

Trappa er et særskilt tilrettelagt skoletilbud. Spesialgruppen har oppfølgingsansvar for eleven i hele 12-ukersperioden. Hovedfokuset vil være på oppmøte, grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse. Oppholdet forutsetter et tett samarbeid med eleven, foresatte, nærskolen og andre involverte instanser for å finne tiltak og løsninger som kan bidra til en bedre skolehverdag for eleven etter endt opphold. Det vil bli avholdt samarbeidsmøter i løpet av oppholdet.

I etterkant av oppholdet vil det bli utarbeidet en sluttrapport. Sluttrapporten vil inneholde anbefaling om tiltak for videre tilpasning av skoletilbud.

Vi tar imot elever fra alle bydeler i Oslo. Søknad om plass skjer gjennom Utdanningsetaten. Les mer om spesialundervisning på Oslo kommunes nettsider

Kontakt oss

Før dere søker ber vi dere ta kontakt med avdelingsleder Marius Ilagsmoen for utfyllende informasjon:

Telefon: 919 18 542
E-post: mariui2209@osloskolen.no