Hovedseksjon

G- og H-klassene

Pannekake i skogen

G-klassen har 4 elevplasser beregnet på elever med utviklingshemning. H-klassen har 16 elevplasser beregnet på elever med generelle lærevansker.

Lokaler

Klassene disponerer klasserom, arbeidsrom med kjøkken, flere grupperom og et aktivitetsrom. For fagene mat og helse, kroppsøving og kunst og håndverk varieres undervisningen mellom klassenes egne rom og skolens felles rom.

Fag- og timefordeling

Elevene har skole fra 09.00 til 14.00 hver dag. All tid er her definert som pedagogisk tid for like god oppfølging på alle arenaer. På fredager har vi praktisk dag hvor elevene deles inn i grupper og jobber med henholdsvis naturfag i skogen, samfunnsfag i byen og elevbedrift på skolen. Turene foregår året rundt og i all slags vær.

Undervisning

Undervisningen tilpasses alltid den enkelte elevs forutsetninger med vekt på grunnleggende ferdigheter som å lese, skrive, regne og å bruke digitale hjelpemidler, i tillegg til sosiale ferdigheter. Forutsigbarhet og faste rammer står i fokus ved planlegging av undervisningen. Det legges vekt på bruk av variert undervisningsmetodikk og materiale, for eksempel gjennom bruk av konkreter, digitale oppgaver, spill, naturfagsforsøk, musikk og film. Klassene har god tilgang på datamaskiner. Det er mulighet for leksehjelp ved skolen etter skoletid.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Marius Ilagsmoen
E-postadresse: marius.ilagsmoen@osloskolen.no
Telefonnummer: 91918542

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Marius Ilagsmoen

E-postadresse: marius.ilagsmoen@osloskolen.no

Telefonnummer: 91918542

Abbor
Steinsopp
Klasserom
Grupperom