Hovedseksjon

Eksamen

Viktige datoer

Skriftlig eksamen

7. mai: Elevene får vite hva de kommer opp i til skriftlig eksamen

13. mai: Forberedelse til eksamen i engelsk. Elevene som har kommet opp i norsk og matematikk har undervisning på skolen

14. mai: Eksamen i engelsk og forberedelse til eksamen i norsk. Elevene som har kommet opp i matematikk har undervisning på skolen

15. mai: Eksamen i norsk hovedmål. Elevene som har kommet opp i matematikk har undervisning på skolen. Elevene som har gjennomført eksamen har annet opplegg.

16. mai: Eksamen i norsk sidemål. Elevene som har kommet opp i matematikk har undervisning på skolen. Elevene som har gjennomført eksamen har annet opplegg.

21. mai: Eksamen i matematikk. Elevene som har gjennomført eksamen har annet opplegg.

 

Muntlig eksamen

12. juni:              Opplysning om fag muntlig eksamen for elever i pulje 1

13. juni:              Veiledning fra faglærer på skolen for elever i pulje 1

14. juni:              Muntlig eksamen pulje 1 og opplysning om fag for pulje 2 

17. juni:              Veiledning fra faglærer på skolen for elever i pulje 2

18. juni:              Muntlig eksamen for elever i pulje 2

 

Ta kontakt med ansvarlig for 10. trinn Trine Gustafson på trine.gustafson@osloskolen.no for spørsmål omkring eksamen.