Hovedseksjon

Eksamen

Skrivebok og penn

Viktige datoer:

12.mai: Elevene får vite hva de kommer opp i til skriftlig eksamen

22. mai: Eksamen i matematikk og forberedelse til eksamen i engelsk

23. mai: Eksamen i engelsk og forberedelse til eksamen i norsk

24. mai: Eksamen i norsk hovedmål

25. mai: Eksamen i norsk sidemål. Elever som ikke har vurdering med karakter i sidemål er fritatt fra eksamen denne dagen.

7. juni: Opplysning om fag muntlig eksamen for elever i pulje 1

8. juni: Veiledning fra faglærer på skolen for elever i pulje 1

9. juni: Muntlig eksamen pulje 1 og opplysning om fag for pulje 2

12. juni: Veiledning fra faglærer på skolen for elever i pulje 2

13. juni: Muntlig eksamen for elever i pulje 2

 

Ta kontakt med ansvarlig for 10. trinn Trine Gustafson på trine.gustafson@osloskolen.no for spørsmål omkring eksamen.