Hovedseksjon

FAU

FAU er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

 • Saker fra klassekontaktene
 • Skolepolitiske saker
 • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
 • Informasjon fra Driftsstyret

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder senest 5 dager før neste møte.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU 

Møteplan 2022/2023

 • 25. oktober kl 18
 • 6. desember kl 18
 • 26. januar kl 18
 • 16. mars kl 18
 • 9. mai kl 18