FAU

FAU er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

  • Saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.

Agenda 22.11.18:

Innkalling til FAU-møte 22. november kl. 18.00-20.00, personalrommet Jordal skole

 

1.         Godkjenning av referat siste FAU-møte og innkalling

             Valg av referent

 

2.         Valg av leder

3.         Informasjon fra rektor Halvor

4.         Informasjon fra miljøterapeutene

5.         Natteravning

6.         Åpent wifi på skolen

                                    Elevene ønsker åpent nett og har mange gode innspill, ledelsen er skeptisk. Hva tenker foreldrene?

 

7.         Nettvettforedrag for elever/foreldre 

                                    Driftstyret er positive, men ønsker mer konkret valg av tema og evt pris.

 

8.         Presentasjon av «Dialogpilotene» (kl. 19.00)

 

Fast post:

            Info fra SMU/Driftstyret

 

Nestemøte: 

            Tirsdag 11. desember kl 18.00-20.00

 

Referater fra FAU-møter sendes ut via skolens ledelse i appen og pr mail til alle foresatte.