Elevrådet

ledere

Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Jordal skole består av to representanter fra hver klasse, og en kontaktperson for elevrådet (faglærer).

Elevrådet 2019-2020