Hovedseksjon

Elevrådet

ledere

Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Jordal skole består av to representanter fra hver klasse.

Elevrådet 2023-2024