Skolemiljøutvalget

Solsikker

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerudnersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

Skolemiljøutvalget 2018-2019

Navn

Rolle

E-post

Hege H. Storhamar

Foresatt

hegehstorhamar@gmail.com

Helga Pedersen

Foresatt

Helga.hasle.pedersen@gmail.com

Thea Ullhaug Pope

Politiker

thea.ullhaug@gmail.com

Sjur Pettersen

Lærer

sjur.pettersen@osloskolen.no

Zahra Shah

Elev

zahara1712@osloskolen.no

Torbjørn Wulfsberg

Elev

torbjo1303@osloskolen.no

Dana Ali Barzinje

Elev

dana1207@osloskolen.no

Sigrun Skrøvset

Inspektør

sigrun.skrovset@ude.oslo.kommune.no