Skolemiljøutvalget

Solsikker

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerudnersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

Skolemiljøutvalget 2019-2020

Navn

Rolle

E-post

Hege H. Storhamar

Foresatt

hegehstorhamar@gmail.com

Helga Pedersen

Foresatt

Helga.hasle.pedersen@gmail.com

Thea Ullhaug Pope

Politiker

thea.ullhaug@gmail.com

Lars Christisan Kise

Lærer

lakia002@osloskolen.no

Elias Merabet

Elev

elmea003@osloskolen.no

Hanah Murati

Elev

hamua006@osloskolen.no

Susana Odden Soba

Elev

susoa005@osloskolen.no

Sigrun Skrøvset

Assisterende rektor

sigrun.skrovset@ude.oslo.kommune.no