Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerudnersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

Skolemiljøutvalget 2021-2022

Navn 

Rolle 

E-post 

Veronika Nordli Nyang 

Foresatt 

Diana Archibald 

Foresatt 

 

Politiker  

 

Lars Christian Kise 

Lærer 

Sebastian Castellaro Hommersand 

Elev 

Emil Smørvik 

Elev 

Sigrun Skrøvset 

Fungerende rektor