Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

 Halvor Holm
Rektor (hospiterer på Kampen skole til 1. november): Halvor Holm
E-post: halvor.holm@osloskolen.no 


Fungerende rektor og ansvar for 9. trinn: Sigrun Skrøvset
E-post: sigrun.skrovset@osloskolen.no

inspektør
Fungerende assisterende rektor og ansvar for 8. trinn: Pleurat Haklaj
E-post: pleurat.haklaj@osloskolen.no

Trine Gustafson
Utviklingsleder/rådgiver og ansvar for 10. trinn: Trine Gustafson
E-post: trine.gustafson@osloskolen.no

Avdelingsleder sosped
Avdelingsleder sosialpedagogikk: Elin Kjelsaas Rogndokken
E-post: elin.rogndokken@osloskolen.no

Hanne Kristin Ellertsen
Kontorleder: Hanne Kristin Ellertsen
E-post: hanne.ellertsen@osloskolen.no

Konsulent: Abida Iqbal
E-post: abida.iqbal@osloskolen.no