Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

 Rektor Holm.jpg
Rektor: Halvor Holm
E-post: halvor.holm@osloskolen.no 


Assisterende rektor og ansvar for 9. trinn: Sigrun Skrøvset
E-post: sigrun.skrovset@osloskolen.no

inspektør
Inspektør og ansvar for 8. trinn: Pleurat Haklaj
E-post: pleurat.haklaj@osloskolen.no

Trine Gustafson
Utviklingsleder/rådgiver og ansvar for 10. trinn: Trine Gustafson
E-post: trine.gustafson@osloskolen.no

Halvor M.jpg
Avdelingsleder sosialpedagogikk: Halvor Meling 
E-post: halvor.meling@osloskolen.no

20220304_084821.jpg

Avdelingsleder for byomfattende grupper: Marius Ilagsmoen

E-post: marius.ilagsmoen@osloskolen.no 

 

Avdelingsleder for korttidstilbud: Monica Solberg Brun

E-post: monica.brun@osloskolen.no 

Lina.jpg

Minoritetsrådgiver: Lina Aarseth Bakke

E-post: lina.bakke@osloskolen.no 

Hanne Kristin Ellertsen
Kontorleder: Hanne Kristin Ellertsen
E-post: hanne.ellertsen@osloskolen.no

20220301_135513.jpg

Konsulent: Helene Vibe

E-post: helene.vibe@osloskolen.no