Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

 

 Halvor Holm

Rektor: Halvor Holm

E-post: jordal@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende rektor og ansvarlig for 8. og 9. trinn: Joachim Hirsch

E-post: joachim.hirsch@ude.oslo.kommune.no

 

Undervisningsinspektør og ansvarlig for 10. trinn: Sigrun Skrøvset

E-post: sigrun.skrovset@ude.oslo.kommune.no

 

Trine Gustafson

Utviklingsleder: Trine Gustafson

E-post: trine.gustafson@ude.oslo.kommune.no

 

Sosiallærer: Elin Kjelsaas Rogndokken

E-post: elin.rogndokken@ude.oslo.kommune.no

 

Rådgiver: Beret Mørkved Vorren

Ë-post: beret.vorren@ude.oslo.kommune.no

 

Hanne Kristin Ellertsen

Kontorleder: Hanne Kristin Ellertsen

E-post: hanne.ellertsen@ude.oslo.kommune.no

 

Konsulent: Therese Tveitevåg Thrane

E-post: therese.thrane@ude.oslo.kommune.no