Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

 

 Halvor Holm

Rektor: Halvor Holm
E-post: halvor.holm@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende rektor og ansvar for 9. trinn: Sigrun Skrøvset

E-post: sigrun.skrovset@ude.oslo.kommune.no

 

 inspektør

Undervisningsinspektør og ansvar for 8. trinn: Pleurat Haklaj
E-post: pleurat.haklaj@ude.oslo.kommune.no

 

Trine Gustafson

Utviklingsleder/rådgiver og ansvar for 10. trinn: Trine Gustafson
E-post: trine.gustafson@ude.oslo.kommune.no

 

 Avdelingsleder sosped

Avdelingsleder sosialpedagogikk: Elin Kjelsaas Rogndokken
E-post: elin.rogndokken@ude.oslo.kommune.no

 

Hanne Kristin Ellertsen

Kontorleder: Hanne Kristin Ellertsen
E-post: hanne.ellertsen@ude.oslo.kommune.no

 

Konsulent: Therese Tveitevåg Thrane
E-post: therese.thrane@ude.oslo.kommune.no