Hovedseksjon

Språkfag

Språk på ungdomsskolen og videregående

På Jordal tilbyr vi disse språkfagene: 

Valg av språkfag

Når elevene på Jordal starter på 8. trinn har de ønsket seg enten et fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) eller fordypning i engelsk, norsk eller matematikk. De første par ukene får elevene en smakebit fra alle våre språkfag, for at de skal føle seg trygge på valget sitt. Etter at dette valget er gjort skal eleven normalt ha faget hele ungdomstrinnet. I løpet av første halvår har elevene i samråd med skolen mulighet til å gjøre omvalg.

Hvis særlige hensyn tilsier det, kan skolen innvilge overgang på et senere tidspunkt dersom det er plass på gruppen. Fordypning i engelsk, norsk og matematikk er hovedsaklig ment for elever som trenger ekstra støtte i disse fagene.

Valget om å ta et fremmedspråk på ungdomsskolen påvirker også de valgene man har på videregående skole dersom man søker seg inn på en studieforberedende linje. 

Gjelder for studieforberedende linje, ikke yrkesfag:

Alternativ 1:
Uten fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på nivå I og II over tre år (både i Vg1, Vg2 og Vg3) på videregående skole. Ved dette alternativet begrenses dine valgmuligheter på Vg3 da fellesfaget fremmedspråk "tar plassen" til et av programfagene. Du må også tilegne deg nivå I+II på 3 år, i stedet for 5 år (8-10 + Vg1+2).

Alternativ 2:
Med fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen kan du a) enten fortsette med samme språk på nivå II over to år (Vg1 og Vg2) - Og: Du har mulighet til å velge nivå III siste året (Vg3) og oppnå 1 ekstra poeng til videre skoleopptak. b) eller begynne på et nytt fremmedspråk på nivå I, også over to år (Vg1 og Vg2), da trenger du ikke å ta nivå II.

Språkfagene vi tilbyr på Jordal skole er:

  • Tysk
  • Fransk
  • Spansk
  • Fordypning i matematikk
  • Fordypning i engelsk
  • Fordypning i norsk 

For mer informasjon om tysk, fransk og spansk, klikk her.

For mer informasjon om fordypning i matematikk, klikk her.

For mer informasjon om fordypning i engelsk, klikk her

For mer informasjon om fordypning i norsk, klikk her.