Valgfag

Valgfagene vi tilbyr på Jordal skole er:

 • Fysisk aktivitet og helse
  • Ballspill
  • Fotball
  • Turgruppe
 • Design og redesign
 • Forskning i praksis
 • Sal og scene
 • Programmering

 

Vurdering

Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Karakter fra siste år med samme fag gjelder. Ved slutten av ungdomstrinnet kan elevene ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående skole.

 

For mer informasjon om de forskjellige valgfagene, klikk her.

Stoler redesign
Sal og scene
Elever som padler
Fotballkamp