Hovedseksjon

Valgfag

Programmering på Jordal

Informasjon om de ulike valgfagene:

Fysisk aktivitet og helse: Her kan du velge enten ballspill, fotball eller basketball. 8. og 9. trinn tilbys også Kondisjon og styrke. Ballspill er for deg som vil variere mellom f.eks. volleyball og innebandy, mens fotball og basketball fokuserer på sin idrettsgren. For mer informasjon om faget, klikk her.

Friluftsliv: Turgruppa drar på ulike turer uansett vær. De drar gjerne på en overnattingstur i løpet av skoleåret. For mer informasjon om faget, klikk her.

Produksjon for scene: Elevene fordyper seg i ulike musikk-, sang-, og danseprosjekter gjennom året og stiller gjerne med bidrag til fellessamlingene for hele skolen i Jordal-hallen. For mer informasjon om faget, klikk her.

Design og redesign: Elevene lager nye produkter av gammelt materiale. Elever hos oss har blant annet laget et pennal av et gammelt sykkeldekk og en sekk av en genser. For mer informasjon om faget, klikk her.

Programmering: Her jobber elevene med 3D-design og 3D-printing, programmering av spill, bygging og programmering av roboter og programmering av nettsider. For mer informasjon om faget fra udir, klikk her.

Medier og kommunikasjon: Elevene blir bevisste hvordan man kan påvirke og påvirkes gjennom informasjon og kommunikasjon. De vil utvikle digital dømmekraft og også produsere egne bidrag. Kanskje vi starter opp skoleavis igjen? For mer informasjon om faget, klikk her.

Innsats for andre: Elevene skal her planlegge og gjennomføre frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap. Gjennom tiltak skal de jobbe for et inkluderende og bærekraftig samfunn. For mer informasjon om faget, klikk her.

Vurdering

Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Karakter fra siste år med samme fag gjelder. Ved slutten av ungdomstrinnet kan elevene ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Når en elev har hatt ulike valgfag i tre år, vil alle karakterene stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående skole.

Valgfag vi tilbyr på Jordal skole er:

 • Fysisk aktivitet og helse
  • Ballspill
  • Fotball
  • Basketball
  • Kondisjon og styrke (kun 8. og 9. trinn)
 • Design og redesign
 • Friluftsliv
 • Innsats for andre
 • Medier og kommunikasjon
 • Produksjon for scene
  • Dans
  • Musikk og sang
 • Programmering
Stoler redesign
Sal og scene
Elever som padler
Fotballkamp