Hovedseksjon

Utdannings- og yrkesrådgivning

Ta gjerne kontakt!

E-post: trine.gustafson@osloskolen.no 
Telefon: 971 22 059

Årshjul karriereveiledning 10. trinn

Oktober Foreldremøte for 10.klassene med informasjon om videregående opplæring

Oktober "Kurs i utdanningsprogram" -  besøksdager på videregående skole

November Utdanningsmesse Spektrum

Oktober til februar Individuell veiledning med rådgiver

Januar/februar Åpen dag på alle videregående skoler i Oslo

1. februar Søknadsfrist elever med fortrinnsrett 

1. mars Søknadsfrist ordinære søkere 

Ca 10. juli Førsteinntaket er klart. Svarfrist en uke.