Arbeidsuke

Gutt skrur opp tavle

Elevene har skaffet seg jobb bl.a. i skoler, barnehager og butikker.

På Kiwi treffer vi Mohammed som er i gang med å fylle på i frukthyllene. Han har i løpet av uka hjulpet til med varer, flaskeautomat, vask mm på den lokale Kiwibutikken på Vålerenga.

Flere av elevene har jobbet på Vålerenga skole. Pål Martin har både vært vaktmesterassistent og deltatt i klasserommene. Han har blant annet vært med å henge opp ei tavle med graffitti laget av elever på et av møterommene. Tobias er reservelærer på 3. trinn og viser hva de holder på med akkurat i denne timen.

Studie- og yrkesorientering omfatter både en teoretisk og en praktisk del, og inngår i faget Utdanningsvalg (UDV). Den praktiske delen får våre elever med blant annet utplassering en uke i arbeidslivet. De har ingen timer på skolen denne uken, men er utplassert på en arbeidsplass. Elevene er selv ansvarlige for å finne seg arbeid ut fra interesse og tilbud. Arbeidsuken har som mål å gi elevene kunnskap om arbeidslivet, og samtidig gi mulighet til å prøve seg i et yrke de vil lære mer om. Elevene følger vanlig arbeidstid og skal ikke ha lønn.

Gutt ved fruktdisk
Gutt ved tavle