Hovedseksjon

Bli med på Sommerskolen Oslo

To glade unge jenter.

Årets kurstilbud

I år har Sommerskolen Oslo totalt 66 kurs på programmet fordelt på 53 kurssteder over hele byen. Kursene tilbys i uke 26, 27 og 32, samt enkelte kurs i uke 33 for de eldste elevene. Hvert kurs varer i en uke. 

Du finner årets kurstilbud på Sommerskolen Oslos nettside.

Slik melder du på

Påmelding til Sommerskolen Oslo foregår fra 27.mars kl. 09:00 til 12. april kl. 15:30 på sommerskolenoslo.no.

Du skal melde barnet ditt på det trinnet de går på våren 2023. 
Du kan sette opp en ønskeliste på inntil fem kurs, og prioritere kursene fra 1 til 5. Det anbefales å sette opp fem kurs.

Mandag 17. april vil dere få beskjed om eleven har fått en kursplass. Alle vil enten få én kursplass eller én plass på venteliste når plassene fordeles.

Påmelding til ledige plasser

Fra tirsdag 18. april åpnes det opp for påmelding plasser som fortsatt er ledige. Dere kan melde dere på ledige plasser frem til 9. juni. Det er kun mulig å ha én kursplass eller én plass på venteliste per uke når du melder på i perioden etter 18. april. 
Står dere på venteliste, kan eleven kan rykke opp fra venteliste til kursplass helt frem til 9.juni kl. 15:30.  
Ta kontakt med skolen dersom du trenger hjelp til å melde på.

Tilrettelegging i Sommerskolen

Sommerskolen Oslo er opptatt av at elever som trenger ekstra støtte og trygghet også skal ha mulighet til å delta på Sommerskolen Oslo. Behov for tilrettelegging meldes inn som del av påmeldingen, etterfulgt av en telefonsamtale mellom Sommerskoleteamet og foresatte. Informasjonen vil danne grunnlaget for hva slags tilrettelegginger ditt barn vil motta på Sommerskolen. Finn ut mer om tilrettelegging i Sommerskolen Oslo.

Sommerskolen Oslo

Tilbudet støtter opp under skolens arbeid med faglig og sosial læring, utover det ordinære skoleåret. På Sommerskolen Oslos kurs står undring, utforsking og nysgjerrighet i fokus. Gjennom morsomme og praktiske aktiviteter, ønsker Sommerskolen å motivere til mer læring.