Guatemalaaksjon

nr 4

Barna som er tilknyttet CEMIK har ikke muligheter til å gå på vanlig offentlig skole fordi de må hjelpe foreldrene sine når det skal sås og høstes på maisåkeren, de må passe småsøsken eller de må bli med på plantasjearbeid ved Stillehavskysten om nødvendig. Den store fattigdommen i Chajul, der 94% lever under FN’s fattigdomsgrense på 2 USD pr. dag, er årsaken til at det er underernæring og store mangelsykdommer der. Måltidene barna tilknyttet CEMIK får er varierte, og kanskje det eneste ordentlige måltidet disse barna får i løpet av dagen.

Pengene elevene på Jordal skole arbeider for, kan settes inn på konto 1214.45.60009, vipps 90831308 (Sigrun Skrøvset) eller leveres til skolen i lukket konvolutt. Vi ønsker også at arbeidsgiver skriver beløp og undertegner nederst på dette arket.

Du kan lese mer om prosjektet vårt her. For mer informasjon ring inspektør Sigrun Skrøvset på 90831308.

 

Vennlig hilsen,

Elevrådet på Jordal 

Informasjon til arbeidsgiver

nr 1
nr 2
nr 3