Guatemalaaksjon

Elever på skolen i Chahul

Det er skoleplikt i Guatemala, men i fattige områder som Chajul, må barna hjelpe til der det trengs når det skal sås og høstes, dra på plantasjearbeid ved kysten, og passe småsøsken. Da er det ikke lett å følge en vanlig skolegang. CEMIK tilbyr undervisning til disse barna som har falt utenom. De er på CEMIK i 2 -3 år før de går inn i en vanlig klasse på offentlig skole. Elevene kommer fra de fattigste familiene, der foreldrene har innsett at barna deres må lære noe for å få en fremtid. Uten CEMIK hadde disse barna havnet i total fattigdom.

Les også mer her.

Informasjon til foresatte og arbeidsgivere