Informasjon til elever og foresatte

fhi

Skolen har gode rutiner for renhold og følger smittevernveilederen nøye. Det er viktig at vi alle holder oss hjemme dersom vi har symptomer, at vi vasker hendene ofte og nøye, samt at vi holder avstand til hverandre.

 

Bydelens smittevernteam har ringt til alle i den aktuelle kohorten. Disse har også fått et informasjonsskriv fra bydelsoverlegen.

 

Mer informasjon om korona finner dere her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1

Informasjon på flere språk:

https://www.fhi.no/publ/plakat/litt-mye-eller-helt-avstand/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508#