Skolebyråden besøker Jordal skole

Byråd på besøk

Skolebyråden deltok i klasse 9B sin engelsktime der de jobbet med dialogisk undervisning. I dialogisk undervisning er elevene muntlig aktive, de lytter aktivt til hverandre og spinner videre på hverandres tanker og refleksjoner. På omvisning på skolen, besøkte byråden aktivitetssenteret. Aktivitetssenteret er et nytt satsningsområde der elevene kan være med venner i friminutt og snakke med skolens miljøarbeidere.

Skolebyråden fikk også høre om hvordan elevene på Jordal skole jobber med skriving. Elevene på 10. trinn holder på med et tverrfaglig skriveprosjekt om den kalde krigen. Deretter møtte hun to elever fra 10D og en lærer i en elevsamtale. Elevsamtalen er en samtale som lærer gjennomfører jevnlig med sine elever - gjennom hele skoleåret. Målet er å skape gode relasjoner og et trygt læringsmiljø. Vi takker skolebyråden for et hyggelig besøk!