Hovedseksjon

Utekontaktene våre

Utekontaktene

Utekontaktene kommer til å være på Jordal skole 1-2 dager i uka. De kommer til å gjennomføre klassebesøk på 8. trinn for å introdusere seg selv og sitt arbeid, samt delta på noen møter i regi av skolen og generelt ha et tett samarbeid med skolen.