Velkommen tilbake!

Plakat

Med den reviderte smittevernveilederen kan vi nå følge den ordinære timeplanen, men vi er nødt til å dele klassene i to kohorter for å kunne holde riktig avstand til hverandre. Dette betyr at halve klassen er på skolen og andre halvdel er hjemme, men de har samme fag til samme tid. I noen tilfeller vil elevene jobbe med arbeidsplanen sin og en lærer vil kunne være tilgjengelig for spørsmål, mens andre timer vil foregå på teams med halve klassen i klasserommet og andre halvdel hjemme. Dette er enda en ny situasjon for oss og vi er nødt til å prøve oss frem for å finne de gode løsningene. Det vil bli utfordrende å få til gode økter for de som er hjemme, men vi skal forsøke så godt vi kan. Gi oss gjerne tilbakemelding underveis.

 

Kohort 1 kommer på skolen kl 8.45-12.05, mens kohort 2 får digital undervisning hjemme. I storefri går kohort 1 hjem og følger resten av skoledagen digitalt, mens kohort 2 er fysisk på skolen og får undervisning her på Jordal. Neste uke bytter de på, slik at kohort 2 kommer på skolen før lunsj, og kohort 1 kommer på skolen etter lunsj. Kontaktlærerne jobber nå med å dele klassen i to kohorter. Kohortene vil være mest mulig i sitt eget klasserom, og vil finne alternative måter å gjennomføre de praktisk-estiske fagene.

 

Det er svært viktig at vi tar smittevern på alvor. Vi vil bruke mye tid på dette her på skolen, slik at det skal være trygt og godt å komme tilbake til uka. Klasserommene vil bli rengjort mellom øktene og elevene vil måtte forholde seg til de smittevernsreglene som vi gir. Det er viktig at elever som har symptomer holder seg hjemme og at vi alle følger rådene fra helsemyndighetene. Se også informasjon fra udir.

 

 

Vi gleder oss til å forsiktig ta tilbake hverdagen, sammen vi klare dette bra!

 

Hilsen rektor og alle oss på Jordal skole