Vi bygger småhus

Elev bygger småhus

Gjennom dette prosjektet har elevene fått en teoretisk innføring i hvordan planlegge og beregne et hus som skal være i målestokk 1:10. Elevene jobbet sammen i grupper og planla og bygget småhusene sammen. De fikk erfare at mye god innsats måtte til!